Život s pokorou

Zanechejte své otisky lásky, pokory a dobroty všude, kudy jen kráčíte.

Krásný den a život s pokorou.

Život podle svých snů
Chování
Menu