Život podle svých snů

Žiješ každý den tak, jak si přeješ?
A co ti brání?

#PojdDoToho #ToDas #motivace

„Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život:“ Vasilij Vasiljevič Rozanov

Smysl v životě
Život s pokorou
Menu