Chování

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. – Václav Havel

Chováme se opravdu tak, jak si myslíme, že by se měli chovat všichni? Říká se, podle sebe, soudím tebe. Nicméně, chováme se tak? #chovani

Hezký den

Život s pokorou
Překrásné chvíle
Menu