Smysl v životě

Co dává smysl v životě vám?

Je zhola zbytečné se prát, má-li život smysl či ne. Život má  takový smysl, jaký mu dáme my.“ Seneca

Každý je výjimeční.
Život podle svých snů
Menu