Test sebehodnocení, aneb jaké máš sebevědomí?

Jak sami sebe hodnotíte? Jaké máte sebevědomí? Zajímá vás, jak jste a tom? Zkuste si následující test sebehodnocení. Jedná se o test psychologa W. Müllera, který vám ukáže směr vašeho smýšlení a to, jestli se podceňujete nebo přeceňujete.

Jak postupovat?

Odpovězte si na níže uvedených 50 otázek a ohodnoťte je bodově od 0 do 3 podle toho, jak s vámi resonují. Konkrétně takto:

0 – zcela nesouhlasí
1 – souhlasí z menší části
2 – souhlasí z velké části
3 – zcela souhlasí

Test sebehodnocení

1. Zpravidla se cítím méně důležitý/á než ostatní.
2. Obyčejně mám vůči sobě vřelý a radostný vztah.
3. Často mívám pocit, že si se svou situací nevím rady.
4. Vůči lidem, s nimiž se setkávám, chovám zpravidla pozitivní a přátelské city.
5. Vím, že mívám sklony sám/sama sebe degradovat kvůli chybám a nedostatku zkušeností.
6. Neuvědomuji si u sebe žádné přehnané pocity provinění.
7. Mám silnou potřebu dokazovat svůj význam a svou neobvyklost.
8. Cítím v sobě velkou spokojenost a silnou touhu po životě.
9. Velmi mě zajímá, co si o mě ostatní myslí a co o mě říkají.
10. Nepovažuji to za problém, když ostatní něco dělají “špatně”, a nesnažím se je opravovat.
11. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní obdivovali a respektovali.
12. Zpravidla u sebe nepozoruji žádné velké zmatky, konflikty nebo zklamání.
13. Prohra ve mě zpravidla vzbudí pocit nevole a méněcennosti.
14. Obyčejně se do nových věcí pouštím s důvěrou.
15. Mívám sklony odsuzovat ostatní a často si přeji, aby byli potrestáni.
16. Obyčejně myslím také sám/sama na sebe a činím vlastní rozhodnutí.
17. Často se řídím podle ostatních na základě toho, co vlastní a jaké se těší vážnosti.
18. Jsem ochotný/á nést následky svého jednání a zodpovědnost za ně.
19. Mám tendenci přehánět a lhát, abych o sobě zachoval/a určitý obraz.
20. Jsem schopný/á přiměřeně vyhovět vlastním potřebám a přáním.
21. Mám tendenci snižovat vlastní vlohy a schopnosti.
22. Jsem ochotný/á stát si za svými úsudky a přesvědčeními.
23. Mám ve zvyku své chyby a porážky popírat, ospravedlňovat a racionalizovat.
24. Mezi cizími se zpravidla cítím příjemně.
25. Vůči ostatním jsem často kritická a znevažuji je.
26. Je pro mě snadné vyjádřit lásku, hněv, nevraživost, odmítnutí, radost apod.
27. Názory, komentáře a postoje ostatních vůči mé osobě mě zraňují.
28. Zřídkakdy pociťuji vůči jiným žárlivost, závist, podezíravost.
29. Velmi mi záleží na tom, abych uspokojila ostatní.
30. Nemám žádné předsudky proti jakýmkoliv rasám, etnickým nebo náboženským skupinám.
31. Mám strach odhalit své skutečné bytostné Já před jinými.
32. Obyčejně jsem vůči ostatním přátelský/á a velkorysý/á.
33. Často činím ostatní odpovědnými za svá omezení, své problémy a chyby.
34. Když jsem sám/sama, zřídkakdy se cítím mizerně nebo odloučeně.
35. Jsem nenapravitelný/á perfekcionista/ka.
36. Umím přijímat komplimenty a dárky bez rozpaků nebo pocitu závazku.
37. Odhalil/a jsem u sebe nekontrolovatelné sklony k nadměrnému jedení/kouření/mluvení/pití alkoholu.
38. Hodně uznávám úspěchy a nápady těch ostatních.
39. Často se zdráhám začít něco nového, protože mám strach, že udělám chybu, či selžu.
40. Bez velké námahy se mi daří najít přátele a přátelství udržovat.
41. Často mě uvádí do rozpaků jednání mé rodiny nebo mých přátel.
42. Jsem ochotný/á přiznat své chyby, slabosti a porážky.
43. Prožívám silnou potřebu obhajovat svá jednání, své představy a smýšlení.
44. Jsem schopný/á přijmout případné odmítnutí či skutečnost, která se odchyluje od mých představ, aniž bych se cítil/a ponížený/á nebo odstrčený/á.
45. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní akceptovali a aby se mnou souhlasili.
46. Jsem otevřený novým myšlenkám a názorům.
47. Obyčejně posuzuji sám/sama sebe tím, že se srovnávám s ostatními.
48. Jsem ochotný/á domyslet do konce každou myšlenku, jež mi přijde na mysl.
49. Mám sklony přehánět své schopnosti a úspěchy.
50. Akceptuji vlastní autoritu.

Vyhodnocení testu

Sečtěte si všechny sudé otázky, tedy otázka číslo 2 + 4 + 6 … a tak dále, a od nich odečtěte součet lichých otázek, tedy 1 + 3 + 5 … Vyjde vám výsledek v rozmezí +72 bodů a -72 bodů.

  • Ocitnete-li se nad nulou, vaše sebehodnocení je pozitivnější.
  • Ocitnete-li se pod nulou, hodnotíte se spíše negativněji.
Pokud se chcete kamkoliv posunout, nabízím vám zdarma hodinu koučování. Alternativně pak doporučuji zdarma e-book od Míši Zdráhalové „6 kroků k vyšší sebehodnotě“, který stáhnete zde.

PŘEJI HEZKÝ DEN

Zdroj: Míša Zdráhalová

Related Posts

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.